E-handelsbetingelser for Kadetgrilles.dk

Kadetgrilles.dk
Jagtvej 107
8450 Hammel
TLF: +45 2073 2309
MAIL: info@kadetgrilles.dk
CVR: 42848972 

Generelt

Kadetgrilles.dk sælger forskellige varer på webshoppen. Varerne er primært fysiske. Der vil til tider også være digitale varer på webshoppen.
Fysiske varer omfatter grillprodukter, der primært er Le Griddle grillprodukter.
Digitale varer omfatter e-opskrifter og lignende.

E-handelsbetingelserne er gældende mellem den enkelte bruger og Kadetgrilles.dk.

Disse E-handelsbetingelser og vilkår for brug gælder for aftaler mellem Kadetgrilles.dk og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende fysiske varer såvel som digitale varer.
Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Kadetgrilles.dk vedrørende fysiske såvel som digitale varer.

Disse betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Kadetgrilles.dk.

For at kunne afgive en bestilling og få leveret fysiske varer såvel som for at få adgang til digitale varer skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne. Accept sker i forbindelse med bestilling.

Ydelsernes omfang

Fysiske varer
Ved køb af fysiske varer, vil Brugeren modtage en bekræftelsesmail med oplysninger om bestillingen og information om, hvornår varen forventes leveret på Brugerens adresse.

Digitale varer
Hver enkelt digital vare giver Brugeren adgang til Kadetgrilles.dk's digitale varer bestemt ved bestilling.

Priser

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning: Danske Kroner (DKK)

Vi forbeholder os ret til fra dag til dag at ændre i priserne uden forudgående samtykke.

Betaling

Kadetgrilles.dk modtager online betalinger med Visa, Mastercard og Amex samt Google Pay og Shop Pay. Betaling vil først blive trukket på Brugerens konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet; med mindre andet er aftalt eller fremgår af Brugerens ordre.

Ved betaling med Visa Electron og Mastercard Debit, som er debitkort, vil betalingen blive reserveret på Brugerens konto i overensstemmelse med vilkårene for Brugerens kort, indtil vi trækker eller afviser betalingen.

Desuden tilbyder vi betaling med Anyday.
Med Anyday kan du dele din betaling op. Du betaler første afdrag når varen leveres, og det resterende beløb betales af over de følgende 3 måneder. Anyday er gratis for dig, så længe du betaler til tiden. Med Anyday får du en konto, som du kan anvende ved alle webshops, der tilbyder betaling gennem Anyday. Du kan læse vilkår for Anyday her: https://da.anyday.io/terms-conditions/shopper
(Bemærk at linket ikke er aktivt, da vi ikke linker væk fra vores betingelser. Du kan kopiere linket og indsætte det i din browser).

Kadetgrilles.dk benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol, hvilket betyder, at Brugerens data er sikre og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Kadetgrilles.dk's webshop er hosted af firmaet Shopify Inc. Shopify stiller dermed en online e-handelsplatform (webshop) til rådighed, som gør det muligt for Kadetgrilles.dk at sælge vores produkter til Brugeren. Brugerens data er opbevaret via Shopify's dataopbevaring, databaser og den generelle Shopify applikation. Shopify opbevarer Brugerens data på en sikker server, der er beskyttet med firewalls.

Hvis Brugeren vælger en direkte betalingsløsning til at fuldføre sin betaling, så opbevarer Shopify Brugerens kreditkortdata. Brugerens data er krypteret via ”The Payment Card Industry Data Security Standard” (PCI-DSS). Brugerens transaktionsdata opbevares kun så længe, som det er nødvendigt for at kunne gennemføre transaktionen. Når transaktionen er gennemført, bliver Brugerens transaktionsdata slettet.
Alle direkte betalingsløsninger overholder de standarder, der er præsenteret af PCI-DSS og bestyret af PCI Security Standards Council, der er en forsamling af mærker som Visa, Mastercard, American Express og Discover. PCI-DSS-kravene hjælper med at sikre en sikker håndtering af kreditkortinformationer i vores webshop og dens serviceudbydere.
For yderligere information anbefaler vi, at Brugeren læser Shopify's Servicevilkår og Privatlivsbehandling på henholdsvist https://www.shopify.com/legal/terms og https://www.shopify.com/legal/privacy.

Kadetgrilles.dk’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

Levering

Fysiske varer
Leveringstiden for Brugerens ordre på fysiske varer er 1-3 dage.

Leveringsområde: Vi leverer varer til hele Danmark, herunder brofaste øer.
Vi leverer ikke til Færøerne, Grønland og udlandet.

Kadetgrilles.dk afsender varer med følgende: Egen levering efter aftale med Brugeren.

Leveringsprisen er fast og fremgår på webshoppen inden godkendelse af bestillingen.

Digitale varer
Ved køb af digitale varer såsom e-opskrifter og lignende vil Brugeren straks efter bestilling modtage en bekræftelsesmail, hvori der er adgang til de købte digitale varer.

Leveringstiden for digitale varer er få minutter, da Brugeren via bekræftelsesmailen straks får adgang til den købte vare.

Rettigheder tilknyttet digitale varer

Alle rettigheder tilknyttet materialerne tilhører Kadetgrilles.dk. Købet giver Brugeren udelukkende licens til at benytte den købte digitale vare som angivet for den pågældende vare. Det er under ingen omstændigheder tilladt Brugeren helt eller delvist at dele den digitale vare eller adgangskoden til den digitale vare med andre. Brugsretten er således personlig og kan ikke overdrages til andre uden en skriftlig accept fra Kadetgrilles.dk. Det gælder specifikt i forhold til anvendelse i direkte eller indirekte konkurrence med Kadetgrilles.dk’s virksomhed.

Såfremt Kadetgrilles.dk’s materialer eller navn bruges i strid med ovenstående, tilfaldes erstatningsansvar i henhold til dansk rets almindelige regler. Ligeledes vil uberettiget anvendelse af materialer søges imødegået ved nedlæggelser af fogedforbud.

Fortrydelsesret

Fysiske varer
Der gives 14 dages fuld fortrydelsesret på fysiske varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af Brugerens ordre.

Fortrydelsesrettens 14 dagesperiode starter den dag, hvor varen er leveret til Brugeren.

Eventuelle returneringsomkostninger afholdes af Brugeren.

Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 efter leveringen og varen skal være os i hænde senest 14 dage efter, at vi er informeret om Brugerens brug af fortrydelsesretten.

Ønske om brug af fortrydelsesret skal sendes på mail til info@kadetgrilles.dk, hvortil standardfortrydelsesformularen bedes være udfyldt og medsendt som vedhæftet fil. (jf. formularen nederst i disse handelsbetingelser).

Undtagelser i forhold til fortrydelsesret
For specieskøb, hvor varen er specielt tilrettet på Brugerens foranledning, er det ikke muligt for Brugeren at fortryde sit køb af varen. Det skyldes, at varen er specieltilrettet til Brugeren, og at vi derfor ikke har mulighed for at kunne afsætte den til andre kunder.
Under kategorien specieskøb indgår blandt andet eventuelle genbrugsvarer og særlige varer, hvor der kun findes den ene.

Varens stand ved returnering i forbindelse med fortrydelse
Brugeren hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Dette betyder, at Brugeren må prøve varen på samme måde, som hvis Brugeren handlede i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt og af forringet værdi. Dette betyder, at Brugeren ved fortrydelse af købet får en mindre del eller intet af købsbeløbet retur. Det er op til Kadetgrilles.dk at vurdere varens stand.

Digitale varer
Som kunde hos Kadetgrilles.dk frasiger Brugeren sig automatisk 14 dages fortrydelsesret på køb af digitale produkter, da Brugeren modtager den købte vare umiddelbart efter betalingen er registreret.

Reklamationsret

På alle varer, som Brugeren køber hos Kadetgrilles.dk, har Brugeren 2 års reklamationsret i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Såfremt en producent yder en længere frist for reklamationsret, er Brugeren naturligvis omfattet af denne frist.

Alle varer, der indenfor reklamationsrettens frist går i stykker eller ophører med at virke efter hensigten, vil blive repareret uden omkostninger for Brugeren, med mindre varens defekt skyldes, at Brugeren har betjent varen åbenlyst fejlagtigt, at Brugeren har forsøgt at modificere eller ændre varen, eller at Brugeren har misbrugt varen.

Kadetgrilles.dk tilbyder, at Brugeren i stedet for reparation af den defekte vare kan vælge at modtage en tilsvarende vare.

Når Brugeren indenfor reklamationsrettens frist sender en vare til os med henblik på reparation, så vil de rimelige fragtomkostninger, som Brugeren i den forbindelse får, blive godtgjort af os, ved at vi refunderer beløbet til Brugeren.

Reklamation vedrørende fejl og mangler skal meddeles til Kadetgrilles.dk i rimelig tid efter opdagelsen af fejl såvel som mangler. Her anses maksimalt to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt.

Når Brugeren fremsender varen til os, bør Brugeren gøre brug af fragtmand eller Post Danmark.

Brugeren skal vedlægge en fyldig fejlbeskrivelse af varens defekt og en kopi af købsfakturaen.

Varen vil som hovedregel blive repareret eller ombyttet til en tilsvarende indenfor ca. 5 arbejdsdage. Såfremt der forekommer specielle forhold, som gør det umuligt, at klare reparationen eller ombytningen indenfor 5 arbejdsdage, kan det dog trække længere ud, og vi vil informere Brugeren nærmere om status.

Varen vil efter udbedring af defekten blive sendt til Brugeren uden yderligere omkostninger for Brugeren.

Når Brugeren sender en vare til os med henblik på reparation, beder vi Brugeren sende varen til vores adresse, der er angivet øverst på siden.

Returnerede varer vil ikke blive modtaget, hvis disse er sendt på efterkrav.

Persondata – registrering og behandling

Kundedata
Brugerens data som kunde er følgende: Navn, adresse, postnr., by, tlf.nr., og e-mail.

Formål med Brugerens kundedata
Brugeren skal indtaste sine kundedata, således at vi har mulighed for dels at ekspedere ordrer til Brugeren, dels at kunne komme i kontakt med Brugeren.

Brugerens kundedata bliver behandlet fortroligt, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Kadetgrilles.dk.

Vi gemmer Brugerens kundedata så længe, at vi overholder de forpligtelser, som vi er underlagt i henhold til Årsregnskabs- og bogføringsloven. Her er typisk tale om 5 år beregnet fra tidspunktet for et køb foretaget af Brugeren. Data vil i den forbindelse være faktura og betalingstransaktion, således at disse er beskyttet mod ødelæggelse, forvanskning eller misbrug.

Brugeren kan til enhver tid få slettet sine oplysninger.

Kadetgrilles.dk videregiver eller sælger ikke Brugerens oplysninger til tredjemand. Enhver undtagelse herfra kan og vil kun ske med Brugerens personlige accept.

Det er Brugerens ansvar, at Brugerens personlige data til enhver tid er korrekte.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af Brugerens udtrykkelige samtykke, således at Brugeren er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og ansatte hos Kadetgrilles.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om Brugeren.

Den dataansvarlige i Kadetgrilles.dk er: Rasmus Grove

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Kadetgrilles.dk har Brugeren altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Brugeren har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om Brugeren. Disse rettigheder har Brugeren i henhold til Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@kadetgrilles.dk.

Cookies
På https://kadetgrilles.dk/ anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dens funktionalitet og dermed gøre brugeroplevelsen så nem som muligt for Brugeren.

Brugeren kan administrere cookies på vores webshop på denne side: https://kadetgrilles.dk/apps/enzuzo/privacy#manage_cookies

Brugeren kan til enhver tid slette cookies fra Brugerens computer; se vejledningen på den her hjemmeside: https://minecookies.org/cookiehandtering/

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på https://kadetgrilles.dk/, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Kadetgrilles.dk’s hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse
Læs mere om beskyttelse som forbruger når Brugeren køber via en Shopify betalingsløsning: https://www.shopify.com/legal/privacy

Klagemuligheder
Ved klage skal Brugeren angive vores e-mailadresse info@kadetgrilles.dk samt hjemmesiden, hvorpå varen er købt.

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus.
Mæglingsteamet vil forsøge at løse tvisten ved mediation, og hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet.

Det er som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at varen eller ydelsen, som du vil klage over, har kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. For klager over tøj og sko skal prisen som udgangspunkt være mindst 720 kr. Beløbsgrænserne kan blive ændret. Du skal betale et gebyr for at få klagen behandlet.

EU-Kommissionens online klageportal.
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse [info@kadetgrilles.dk]

 

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
Helt nederst på hjemmesiden er der et link til en fortrydelsesformular, som kan downloades og udfyldes.

Til:
Kadetgrilles.dk
Jagtvej 107
8450 Hammel
TLF: +45 2073 2309
MAIL: info@kadetgrilles.dk

– Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

– Bestilt den (*)/modtaget den (*)
– Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
– Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
– Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
– Dato